Pečlivě ukrytý poklad v křoví

# drobné umění, veřejný prostor

Vloženo23. 03. 2016

Text Pavel Cvrček

Dílo Klíčení po prořezání

V rámci našeho projektu se intenzivně snažíme dohledávat drobné umění z doby normalizace. Celkem často se pak stává, že díla jsou neznámo kde, byla přesunuta či jednoduše odstraněna.

Dílo Klíčení od sochaře a keramika Zdeňka Jílka z roku 1968, které mělo stát před poštou na Doubravce, jsme zařadili do seznamu těch odstraněných. Místo vypadalo jako na následující fotografii a po obhlédnutí nebylo dílo nalezeno.

Dílo v křoví

Na dílo přišla později řeč při návštěvě arch. Miloslava Hrubce (autor zbouraného Domu Kultury), za kterým za projekt Křížky a vetřelci zavítal Daniel Jahn s Lucií Macháčkovou, která o umění z doby normalizace píše bakalářskou práci. K jejich překvapení pan architekt prohlásil: „To dílo v tom křoví je, sám jsem tam kdysi lezl.“. Ještě toho večera vyrazili místo obhlédnout a skutečně, „obklíčené“ dílo se v křoví skutečně nacházelo. Pečlivě skryto před zraky okolí.

Dílo Klíčení v noci

Díky Ing. Petru Kutákovi ze Správy veřejného statku města Plzně, který dal souhlas s prořezáním křoví a paní Renatě Berchové z městské části Plzeň 4, která objednala firmu na prořezání, je dnes dílo opět viditelné širokému okolí. Po více než 20 letech.

Dílo Klíčení po prořezání