Hledá se archiv plzeňské pobočky podniku Dílo

# Příspěvek bez tagů

Vloženo02. 05. 2024

Text Aleš Hejna

Archiv Díla, jak to vidí AI

Archiv uměleckých děĺ byl pravděbodobně skartován v Plzni na konci devadesátých let. Nebo?

Podnik Českého fondu výtvarných umění Dílo se sídlem v Praze byl založen roku 1954. Jeho úkolem byla distribuce výtvarných děl, kontrola jejich úrovně, pořádání výstav soudobého umění, zakázková činnost a zřizování speciálních dílen a provozoven sloužících umělcům k realizaci jejich tvůrčích záměrů. Od roku 1955 zakládalo Dílo oblastní pobočky.

Od roku 1972 jsou vydávány Dílem soupisy děl spolupráce architekta s umělcem. Před rokem 1972 si místní komise spolupráce architekta s umělcem také vedly soupisy (v Plzni cca od roku 1960), ale nepublikovaly je – archivovaly je.

Archiv plzeňského Díla podle Zuzany Křenkové z iniciativy Sochy a města nejde nalézt. Kdyby se našel , byl by to důležitý zdroj dalších informací pro hledání vetřelců v Plzni a v Plzeňském kraji. Fragment plzeňského archivu Díla archivu spravuje Státní oblastní archiv v Plzni. Ale velká část chybí. Existuje nebo je nenávratně ztracen?

Metodika archivního průzkumu uměleckých děl druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru:
„Téměř veškerý materiál regionálních poboček byl v devadesátých letech 20. století svezen a uskladněn v Praze. V roce 1994 spravovala archiv ČFVU Hana Millerová, která informovala archiváře SOA v Plzni, že i materiály ostatních středisek budou v prosinci toho roku shromážděny v Praze a budou pro ně vyhotoveny předávací seznamy. Tím se předání plzeňských archiválií (zpátky do Plzně pozn. red.) zdrželo a proběhlo až v lednu 1995 a 1998.“

Jakub Ivánek: „Všechny archivy oblastních středisek po zrušení šly do Prahy, ale pak se vracely do krajských archivů (leckdy i jinam), vznikal při tom zmatek a leccos se zatoulalo, ale pokud nebyl archiv už dříve skartován (což se myslím stalo v případě Ústí nad Labem, pokud se nepletu). Archiv by mohl by v nějaké instituci ležet, třebaže neuspořádán a nezaregistrován. Někdy se stávalo, že část fondu (např. fotodokumentaci) si při rušení nechal nějaký pracovník Díla.“

Daniel Jahn z iniciativy Křižky  a vetřelci: „Bylo mi řečeno, že archiv plzeňského Díla byl skartován. S pracovníky plzeňského Dila jsem mluvil, dokonce s tím, který Dílo „zavíral“. V Plzni vím, že nic není. (ZPČ galerie, archiv Unie výtvarných umělců Plzeň, archiv města Plzně atd. To mám vše prochozené… ).

Ale třeba ještě někde nějaký fragment archivu je. Pokud o něm víte, ozvěte se prosím.