František Bálek

Narození

4. 6. 1954, Plzeň

Web

http://balek-sochy.cz/

Plzeňský sochař František Bálek se narodil 4. června 1954. Vyučil se keramikem v Karlovarském porcelánu v závodě Duchcov, ale zájem o plastiku jej přivádí na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou do Prahy, kde u prof. Josefa Malejovského studuje v letech 1979 - 1985 obor užité sochařství. Po ukončení studia se vrací do rodné Plzně; zde spolupracuje na veřejných zakázkách například s Aloisem Soprem či Ladislavem Fládrem.

Hlavním tématem v jeho tvorbě je lidská figura, především ženská, oblíbené jsou rovněž sportovní motivy. Vedle klasického ztvárnění se v poslední době zabývá i pojetím abstraktním. Kromě tradičních sochařských materiálů jako kámen a kov, užívá pro svá sochařská ztvárnění též materiálů současných - pryskyřic, drátů a různých kombinovaných technik. Největších úspěchů dosahuje v mezinárodních soutěžích tvorby z ledu a písku - je zakladatelem Asociace momentary art, sdružující sochaře, kteří pracují s těmito pomíjivými materiály.Vystavuje doma i v zahraničí, věnuje se také restaurátorství a pedagogické činnosti (vyučoval na ZUŠ v Plzni a Soukromé střední uměleckoprůmyslové škole "Zámeček" v Plzni Radčicích).

Co se týče jeho realizací, začínal nejdříve na plastikách u Ladislava Fládra a Aloise Sopra, jedny z prvních samostatnch realizací byly 4 pískovcové reliéfy v architektonicky zajímavém ale bohužel nikdy nedokončeném kulturním domě v Tachově (arch. Mojmír Soukup) dnes prodejna Albert, které ale stále existují, dále reliéf pro ředitelství Armabetonu Praha nebo keramické reliéfy v býv. hotelu Mže u přehrady Hracholusky. V rodné Plzni nedostával až tolik příležitostí ale musíme připomenout především realizaci sochy T. G. Masaryka (společně s Rudolfem Matějkou), ale veškeré prameny a publikace o této realizaci mlčí a autorství přičítají J. Bockerovi, který ale realizoval vedlejší sousoší (původně od K. Kotrby) a o několik let později. Dále jeho tvorbu zahrnuje pomník Spejbla a Hurvínka (2003), kterou realizoval na základě návrhu keramiků Pleskal & Vojatzoglu, bysta herce a plzeňského rodáka Miroslava Horníčka (2004) ve stejnojmenném parku. V roce 2016 dokončil pamětní desku bývalého prezidenta Václava Havla umístěnou na věznici, kde byl v 80. letech Havel uvězněn. Ve stejném roce dokončil v současné době jednu s nejpopulárnějších a nejdiskutovanějších soch v současnosti a to sochu prvního letce Jana Kašpara, která je umístěna na Třídě Míru v Pardubicích.  V současné době pracuje na pamětním medailonu svého bývalého kolegy a dlouholetého ředitele Základní umělecké školy v Plzni sochaře Ladislav Fládra a připravuje restaurování sochy Světlonoše původně umístěnou v rezidenci Emila a Hermíny Škodových (dnes sídlo SVSMP)

V roce 2015 se František Bálek přestěhoval se svoji ženou do obce Rabštejnská Lhota na Chrudimsku.


Trvalý odkaz

http://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/100124/ (identifikátor: 100124)