Václav Lokvenc

Narození

12. 1. 1930, Červený Kostelec

Úmrtí

11. 9. 2020, Karlovy Vary

Sochař, malíř a grafik Václav Lokvenc se narodil 12. ledna 1930 v Červeném Kostelci. V roce 1946 se začal učit na litografa, pak byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze (1947-1952). Na AVU navštěvoval ateliér malby Vladimíra Sychry a Vratislava Nechleby. Současně navštěvoval sochařskou speciálku u Karla Pokorného (žák J. V. Myslbeka). Vytvořil řadu realizací po celém západočeském kraji, nejvíce jich můžeme najít v Karlových Varech, kde od roku 1954 působí. V letech 1989-1992 byl prvním polistopadovým primátorem v Karlových Varech. Pracuje s kamenem, se dřevem, sklem, mosazným plechem nebo s keramikou. V Plzni nalezneme sousoší Tančící děti (1970), dle soupisu prací Spolupráce výtvarníka s architektem zhotovil též nástěnnou polychromovanou plastiku „Mládí“ pro halu základní školy na Lochotíně (1979) nebo dřevěný kruhový reliéf v hale objektu školy v přírodě v Přimdě (1983).

Pro Dům kultury v Ostrově nad Ohří (v polovině padesátých let) vytvořil malby na skle (spolu s Jarmilou Kalašovou) s hornickou tematikou ve stylu tzv. sorely. Na konci šedesátých let realizoval pro základní školu v Karlových Varech-Tuhnici sousoší s tematikou dětství. V roce 1967 vytvořil sochu rozděleného srdce (s názvem Ten, který snímá hříchy světa, nebo též Rozpolcený), kterou po sovětské okupaci o rok později umístil do parku před karlovarskou hlavní poštu, odkud ale byla vzápětí odstraněna. Na základě toho měl Václav Lokvenc v osmdesátých a devadesátých letech jen omezené možnosti tvorby. V jeho tvorbě je patrná barokní inspirace, prolínání malby a sochařství. V devadesátých letech vytvořil bustu T. G. Masaryka (tepaný kov, je umístěna v karlovarské hlavní poště) nebo sochu kapitána Frasiera pro město Carlsbad v USA. Je autorem cen, které uděluje Asociace českých kameramanů.


Literatura a prameny


Trvalý odkaz

http://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/100017/ (identifikátor: 100017)


Přehled děl

Celkový počet děl: 3

Ukázka díla

Loď civilizace Odstraněno

Ukázka díla

Mládí Odstraněno

Ukázka díla