Oldřich Karban

Narození

13. 9. 1945, Praha

Narodil se 13. září 1945 v Praze. V letech 1960 – 1964 navštěvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Od roku 1968 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliérech profesora Jana Kavana a profesora Josefa Malejovského, kterou absolvoval v roce 1974. Těžištěm jeho práce v dalších letech byly sochařské realizace jak v exteriérech, tak v interiérech. Zúčastnil se mnoha výstavních akcí SČVU, připomeňme třeba výstavu Žena v současné tvorbě. Uspořádal mnoho autorských výstav, například v Poděbradech, Olomouci, Hradci Králové, Praze, Mariánské Týnici nebo na zámku Manětín. Řada jeho děl je v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí. Zastoupen je také ve sbírkách Národní galerie v Praze, Severomoravské galerii v Olomouci, ve sbírkách ministerstva kultury a Okresního muzea v Mariánské Týnici.

V Plzni se Oldřich Karban představil třemi známými realizacemi: keramickými žardeniérami ve Velkém Divadle, které se zde nalézají dosud. Zajímavým keramickým obkladem sloupů s plastickými prvky obohatil bývalou Centrální výrobnu jídel v Korandově ulici. Nejrozměrnější prací Oldřicha Karbana ale byla keramická stěna pro ředitelství n.p. Řempo (stav tohoto díla není dosud ověřen). Ovšem jeho nejznámější realizací je keramická stěna Žena s pomeranči v nákupním středisko ve Švihově (okres Klatovy).


Trvalý odkaz

http://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/100206/ (identifikátor: 100206)