Jaroslav Šerých

Narození

27. 2. 1928, Havlíčkův Brod

Úmrtí

23. 3. 2014, Praha

Malíř, grafik a ilustrátor Jaroslav Šerých se narodil 27.2.1928 v Havlíčkově Brodě.V roce 1957 absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění a vzápětí vstoupil do spolku grafiků Hollar. Byl také členem uskupení M 57. Dílo Jaroslava Šerých bylo ale od počátku poznamenáno snahami o proniknutí do duchovní podstaty tvorby, jejíž charakter se v průběhu let měnil. Podstatou usilování byla touha postihnout nedělitelnost lásky, která stvořila svět i člověka. Časem Šerých dospěl k určitým posunům ve své tvorbě, ale nebyly to změny obsahové, docházelo u něj pouze k rozvrstvování, překrývání či k zesilování nebo utlumování výrazu. Od začátku 60. let začal na svých plátnech používat vrstvení, umělé hmoty – jako podklad, na který maloval, nebo spojené s plátnem, jemuž tak dodávaly reliéfní podobu. Šerých se věnoval také užité grafice, práci s kovem a ilustraci. Pro ni používal převážně kombinovanou grafickou techniku, litografický kámen, na který přímo kreslil štětcem. Ilustroval například básnické sbírky Vladimíra Holana, Jiřího Ortena a Zdeňka Rotrekla. Známé jsou také jeho ilustrace k pohádkám z Orientu nebo Dálného východu. Dílo Jaroslava Šerých je zastoupeno ve třech desítkách galerií doma i ve světě, zhlédli jej návštěvníci na téměř 70 samostatných výstavách a dalších dvou stech kolektivních. V roce 2008 udělil prezident Václav Klaus zcela právem výtvarníkovi medaili Za zásluhy. V umělecké činností pokračují jeho potomci Jáchym, Jakub a Mlada. Jaroslav Šerých zemřel v 86ti letech 23.3.2014 v Praze

Jediné dílo Jaroslava Šerých, které bylo realizováno v Plzni bylo nástěnné panó Živá voda vytvořené autoro oblíbenou technikou ohněm barvenou plastickou hmotou pro budovu Vodních staveb v Plzni-Zátiší z roku 1975, které bohužel nebylo ani po usilovném hledání v uvedené budově v roce 2015 a 2016 nalezeno. V roce 2019 jsme zásluhou jeho ženy PhDr. Anny Šerých získali fotografii unikátního díla


Trvalý odkaz

http://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/100243/ (identifikátor: 100243)


Přehled děl

Celkový počet děl: 1

Ukázka díla

Živá voda Odstraněno