Jindřich Janus

Narození

5. 7. 1912, Plzeň

Úmrtí

17. 10. 1985, Plzeň

Plzeňský rodák malíř Jindřich Janus vystudoval učitelský ústav a největší vliv na směr jeho výtvarného dění měli Jaroslav Krátký, František Pořický, stejně tak jako další velký plzeňský malíř Leopold Eisenreich, studijní cesty konal ale i po Itálii nebo Německu. Od čtyřicátých let 20. století byl členem ČSVÚ, s nimiž pravidelně vystavoval. Věnoval se především malbě a kresbě. Tvořil krajinomalbu, figurální kompozice, zátiší ale i portréty. Žánrové pojetí bylo relativně široké od sakrálních motivů po práce zobrazující současnost. Vždy se snažil o zajímavý myšlenkový rozměr, dobrou práci s barvou a pružnou kreslířkou linii. 

Zajímavé byly i jeho práce v architektuře. Nesmíme opomenout zejména skvělé dvojice nástěnných maleb v průchodech domu ve stylu doznívajícího "bruselu" v Částkově ulici to bylo na téma "Sídliště Slovany v míru" .V Částkově ulici ještě vytvořil 4 mozaiková domovní znamení a velkou nástěnnou mozaiku v prodejně potravin (která jako jediná ze všech realizací zůstala zachována, ostatní výjimečné realizace byly zničeny, popřípadě zakryty polystyrenem a nahrazany fádní reklamou). Na záchranu těchto maleb se angažoval i známý plzeňský architekt Ing. Petr Domanický, bohužel neúspěšně. Janus se podílel se též na restaurování maleb a sgrafit - například těsně před smrtí rekonstruoval malby pro Rudý koutek pivovaru Prazdroj. Podle jeho vlastního návrhu realizoval též sgrafita v historickém centru města na nároží ulic Rooseveltova a Pražská.

Jeho obrazy je dodnes možné vidět na chodbách děkanátu Pedagogické fakulty nebo v hotelu CD. Na závěr nesmíme zapomenout ani na jeden jeho důležitý počin - jako pracovník odbory kultury tehdejšího MNV se výraznou měrou zasloužil od zastavení plánované demolice Masných krámů, dnes výstavní síně Západočeské galerie. 

Malíř Jindřich Janus byl ženatý, jeho manželka PhDr. Jana Janusová, CSc. (1941-1998), byla známou spisovatelkou, docentkou na Pedagogické fakultě v Plzni. Zabývala se především historií. 

Jindřich Janus zemřel v Plzni 17.10.1985 a společně s manželkou Janou, odpočívají na Ústředním hřbitově v Plzni. Jako jeden z mála plzeňských výtvarníků zde má svůj čestný hrob.


Trvalý odkaz

http://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/100297/ (identifikátor: 100297)