Jiří Hanzálek

Narození

7. 3. 1926, Velká Lhota u Dačic

Úmrtí

2. 3. 2012, London (Kanada)

Malíř a sochař Jiří Hanzálek se narodil 7. března 1926 ve Velké Lhotě u Dačic (Volfířov, okres Jindřichův Hradec). Zemřel 2. března 2012 v Kanadě, kam v roce 1968 emigroval. V letech 1943-1945 studoval na Škole umění ve Zlíně obor reprodukční kamenosochařství a restaurátorství u Vincence Makovského. Od roku 1945-1949 pak na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru významného sochaře, řezbáře a medailéra Otakara Španiela (žák J. V. Myslbeka). V roce 1966 byl třídním profesorem na Průmyslové škole sochařské a kamenické v Hořicích v oddělení pro sochaře a restaurátory, kde byl v roce 1964 jmenován profesorem.

V roce 1968 emigroval do Kanady (London, Ontario). Ve stejném roce se stal laureátem prvního ročníku Ceny města Plzně za sochařskou tvorbu. V Kanadě se dále věnoval volné tvorbě, v první polovině sedmdesátých let vyučoval sochařství na University of Western Ontario. Od roku 1973-1980 ředitel St. Thomas Art Gallery. V Kanadě před St. Thomas Library je umístěna Hanzálkova bronzová socha Matka a dítě.

Působil také v Západočeském kraji, s jeho realizacemi se můžeme setkat v Plzni nebo v Klatovech. V jeho tvorbě převažuje zájem o portrétní plastiku (Můj profesor Otakar Španiel, Frederic Chopin, T. G. Masaryk, Josef Skupa, Marta Krásová, Generál Patton). Dále se v díle věnuje figurálním námětům (motiv ženy – Matka a dítě, Ráno nebo také Uzdravená, 60. léta), reliéfům (Válečníci, Humanita, 1955) nebo tvorbě medailí (Georgius Agricola, za vynikající tvůrčí práci v uranových dolech, 1968).


Trvalý odkaz

http://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/100003/ (identifikátor: 100003)