Jiří Patera

Narození

11. 12. 1924, Praha

Úmrtí

24. 2. 2003, Plzeň

Maliř Jiří Patera se narodil 11.12.1924 v Praze. Ve čtyřech letech se stěhuje s rodiči do Plzně, kde jeho otec profesor klasické filozofie vyučuje na zdejším gymnáziu. V roce 1935 nastoupí na reálné gymnázium a již během této doby se učí soukromě kreslit u malíře Kemményho a profesora Miloše Kesla. Poté se účastní vytvarných kurzů pořádaných jednou z významných ikon plzeňského malířství - Vladimírem V. Modrým, zde potkává mnoho dalších umělců - například Miroslava Tázlera, s kterým ho bude později pojit dlouholeté přátelství. V roce 1943 ukončuje studium na gymnáziu a hned je totálně nasazen. V březnu tohoto roku je společně s otcem zatčen gestapem. Jiří je po několika měsících propuštěn, avšak jeho otec umírá v koncentračním táboře v Drážďanech. Tato tragická událost ho poznamenala celý život a promítá se i v jeho tvorbě. Po válce začíná studovat na FF UK v Praze pod vedením profesora Jana Patočky, ale o dva roky pozdějí přechází na PF stejné školy, kde byly jeho profesory například Cyril Bouda nebo Karel Lidický. Po ukončení studia zlstává na katedře výtvarné výchovy jako odborný asistent a začíná se soustavně věnovat volné malířské tvorbě. Podniká studijní cesty do různých zemí (Rusko, Řecko) a v roce 1958 uspořádá svou první samostatnou výstavu ve foyer Divadla J.K. Tyla v Plzni. V roce 1960 se stává členem skupiny MS (pražský spolek založen v roce 1958). Další členové byli např. Vjačeslav Irmanov nebo Bohuslav Lamač a o dva roky pozdějí se stává také členem plzeňské skupiny Kontakt (členové byli např. Fládr, Jílek, Maur, Nejdl, Štícha a další). V roce 1974 z důvodu pokračující normalizace je nucen ukončit svoji pedagogickou činnost a tak začíná vést malířské kurzy pro veřejnost (v Plzni v Luně na Borech). Poté absolvoval další studijní cesty po mnoho zemích Evropy. Až v roce 1982 je registrovan u ČVFU a v roce 1988 získává opět stále zaměstnání jako člen nákupní komise Západočeské galerie kde působil až do své smrti. V roce 1989 se společně s Miroslavem Tázlerem a Karlem Frauknechtem stávají zakladateli tvůrčí skupiny P89. V devadesátých letech podniká opět mnoho cest (Španělsko, Portugalsko, Korsika) a další. Dne 24.2.2003 Jiří Patera umírá v Plzni ve věku 78 let.

Jiří Patera byla ženatý a s manželkou Evou, rozenou Otterovou, měli syna Václava (*1954) a dceru Zoru (*1959)

Z veřejných realizací v Plzni jsou to malby Krajina I a II v Cizineckém domě, dřevěná intarzie v zasedací síni OBNV Plzeň-sever a nástěnná malba ve Fakultní nemocnici. V jiných městech je to především malba Krajina s řekou v budově polikliniky v Nýřanech, skleněná vitráž Slunce v MŠ v Tachově, skleněné mozaiky ve Společenském středisku v Tachově a Obřadní síni v Horní Bříze a také nástěnná malba Šumavská krajina v rekreačním středisku Pozemních staveb v Železné Rudě. 


Trvalý odkaz

http://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/100036/ (identifikátor: 100036)