Gustav Fifka

Narození

27. 5. 1945, Klatovy

Keramik Gustav Fifka se narodil 27.5.1945 v Klatovech. V letech 1960-1964 absolvoval Střední umělecko průmyslovou školu v Bechyni, obor užitá keramika u profesora Bohumila Dobiáše staršího. o škole pracoval deset let v družstvu Keramo v Kostelci nad Černými lesy a poté šest let v keramických závodech Chlumčany Od 70. let začal vystavovat samostatně i na skupinových výstavách.  Stal se specifickým umělcem, který si vytvořil vlastní, naprosto nezaměnitelný rukopis svých keramických děl, ať už jde o reliéfy nebo volná figurální díla, která tvoří páteř jeho tvorby (díla mají naučný charakter, často vytvářejí samotný příběh a většinou jsou s nádechem drobného humoru). Základním principem je točení a modelování přímo na hrnčířském kruhu. Je to technologie, která v současnosti není u ostatních keramiků příliš obvyklá, alespoň tedy v oblasti nízko pálené keramiky. Gustav Fifka také často svá díla po prvním pálení domalovává a provádí nástřiky.  Dodnes jsou jeho díla zastoupena ve sbírkách klatovského muzea, v Galerii Klatovy - Klenová, ale i v plzeňské Západočeské galerii. Jeho keramická stěna na téma Sport a hry zdobí od roku 1984 prostory Fakultní nemocnice v Plzni - Lochotíně. Keramickou mozaiku obdivují i klienti jedné z klatovských bank. A pro rekreační středisko v Kašperských Horách vytvořil dva reliéfy na téma dolování a rýžování zlata. Je rovněž autorem loga, které symbolizuje 750. výročí založení města Klatovy (2010). Gustav Fifka je jedním z mála výtvarníků, který pokračoval v práci pro veřejný prostor takřka kontinuálně i po roce 1989, což dokládá spontánní oblibu jeho figurativního projevu. Jedná se většinou o interiérové projekty, často i pro soukromé objednavatele. Jeho díla oceňují i mnozí Klatované, kteří vybrali keramika do dvacítky osobností města.

Co se týče děl v Plzni, kromě již zmiňované keramické stěny v respiriu Fakultní nemocnice, vytvořil ještě jako pracovník Chlumčanských keramických závodů dvě mozaiky pro experimentální bytový dům v Plzni na Borech v Heyrovského ulici. Dalším existujícím dílem jsou medailonky mušketýrů v bývalé vinárně U Mušketýra. Další dvě zajímavé realizace jsou bohužel již zaniklé. Jednalo se o Selské výjevy v restauraci Budovatel v Plzni na Slovanech, a keramický reliéf Jak se dělá pivo v pivnici Starobrněnská v Plzni-Vinicích, který vyprávěl příběh o výrobě piva až po jeho samotnou konzumaci (pro Fifkovu práci s typickou porcí humoru) Zatím posledním počinem Gustava Fifky pro Plzeň je symbol Plzeňské diecéze - Blahoslavený Hroznata, jehož plastiku je možné shlédnout na schodišti v budově biskupství. 

V uměleckých šlépejích svého otce pokračuje dcera Jaroslava, která maluje karikatury, syn Gustav je počítačový grafik. 


Trvalý odkaz

http://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/100044/ (identifikátor: 100044)