Jaroslav Dittrich

Narození

28. 12. 1899, Nýřany

Úmrtí

10. 11. 1974, Plzeň

Nýřanský rodák Jaroslav Dittrich se narodil 28.12.1899. Studoval na Státní odborné škole pro uměleckoprůmyslové zpracování kovů v Hradci Králové (1922 - 1923) a později na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1926 - 1933).V době svého studia vystavoval na 3. mezinárodní výstavě průmyslového umění v USA v letech 1930 - 1931. V zahraničí vystavoval ještě v r. 1937 na Světové výstavě v Paříži. Nejprve žil a pracoval v Praze jako uměleckoprůmyslový výtvarník a restaurátor. K jeho dílům patří například stříbrná tepaná koruna pro pražské Jezulátko. Později přesídlil do Plzně, kde žil a pracoval až do své smrti. Po nějaký čas zde rovněž působilv propagačním oddělení Škodových závodů. Restauroval například Alšova plzeňská sgrafita v Nerudově ulici 6 v roce 1933. V r. 1953 vytvořil pamětní desku Julia Fučíka v Havlíčkově ulici. Je autorem domovniho znameni Dívka s tulipány v Borské ulici. Posledni známou prací je vývěsní štít legendárního klubu Dominik (1966). Dne 11. května 1959 byl zařazen do sekce MSGR (malíři, sochaři, grafici, restaurátoři) Svazu českých výtvarných umělců v Plzni.Významná je jeho tvorba cizelérská, kterou hodnotil malíř J. Wenig jako "práci, která technickou dokonalostí připomíná renesanční mistry kovu". Dittrich vytvářel i umělecky a technicky závažné šperky, medailóny a jiné. Jaroslav Dittrich zemřel 10. listopadu 1974 v Plzni.


Trvalý odkaz

http://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/100055/ (identifikátor: 100055)