Pamětní deska Bohumila Čermáka

Kategorie

Pamětní desky

Materiál

(není uveden)

Autor

(nejsou uvedeni)

GPS souřadnice

49.746170, 13.379036

Rok

(není uveden)

Adresa

Zbrojnická 4

Přístupnost

(není uvedena)

Městský obvod

Plzeň 3, Vnitřní město

Dílo bylo odstraněno, zakryto, zničeno nebo zmizelo neznámo kam.
Fotografie není dostupná
Bohumil Čermák

Bohumil Čermák (18.12.1870 Plzeň - 24.2.1921 Cetta, Francie ) byl předsedou Československé revoluční organizace v Rusku a korespondent Škodových závodů v Rusku.

V rodné Plzni vystudoval reálku a již ve dvaceti letech vyjel za prací do Holandska, Belgie a nakonec zakotvil v Rusku, kde se stal administrativním ředitelem továrny na doutníky La Habanera. Později se začal angažovat a pomáhat českým občanům v Rusku. Pro tyto úkony byl dne 6.8.1914 zřízen Komitét pro pomoc obětem války, a Bohumil Čermák byl zvolen předsedou Českého výpomocného spolku. V září 1914 odjelo do Ruska 84 dobrovolníků z Čech a byl zřízen Svaz Československých spolků na Rusi. K hlavním činnostem spolku patřila propagační činnost revolučního hnutí, byl vydáváno oběžník Čechoslovan. T.G. Masarykovi se podařilo v r. 1915 sjednocení všech zahraničních organizací a v dohodě s revolučními pracovníky ve vlasti vydal Manifest zahraničního výboru,  kterým byla jménem našeho národa vypovězena válka  Rakousko – Uhersku. Tento manifest podepsal i Bohumil Čermák. V listopadu 1917 byl proveden státní převrat a vlády se zmocnili bolševici. V polovině května 1918 nechala sovětská vláda násilně zabrat kancelář Národní rady a 21. května byl Čermák zatčen a vězněn až do počátku prosince 1918 kdy přes Petrohrad odjel do vlasti. Jmenován byl velvyslancem v Rumunsku. V létě 1920 dobrovolně odchází z velvyslaneckého úřadu, pobyl několik měsíců v Praze, kde psal své revoluční vzpomínky. Na konci ledna 1921 odjel do Belgie, na zpáteční cestě se 24. února zastavil v městečku Cette na francouzské rivieře a tam ho odpoledne zastihla smrt. Bylo mu padesát let.

Pamětní deska byla odhalena na jeho rodném domě ve Zbrojnické ulici č.4. Deska byla později ostraněna (zřejmě na začátku devadesátých let při přestavbě domu. Osud desky je nezvěstný.

 


Trvalý odkaz

http://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/2008/ (identifikátor: 2008)