Pamětní deska Josefa Chudáčka

Kategorie

Pamětní desky

Materiál

(není uveden)

Autor

(nejsou uvedeni)

GPS souřadnice

49.745892, 13.343362

Rok

1944

Adresa

Křimická 670/73

Přístupnost

neveřejné (pouze na požádání, v kryptě býv. kostela, dnes klubovny Salesiánů)

Městský obvod

Plzeň 3, Skvrňany

Fotografie díla
Autor/zdroj: Daniel Jahn, rok: 2017, © CC-BY-SA 4.0
Josef Chudáček

Josef Chudáček (23.1.1883 Skvrňany - 16.4.1944 Plzeň) byl učitel, komorní rada, spisovatel a iniciátor stavby kostelů na plzeňských předměstích.

Byl členem mnoha katolických spolků, publikoval články (například ve čtrnáctideníku Český západ), napsal i několik knih pro děti. Ve třicátých letech začal usilovat o to, aby v Plzni mohli působit Salesiáni a proto začal iniciovat stavbu kostela ve Skvrňanech. Byl založen spolek pro postavení kostela, který bude zasvěcen Sv. Antonínu Paduánskému, ing. arch Jaroslav Cuhra vypracoval projekt a stavba byla zahájena a už v roce 1941 byly dokončené podzemní prostory používány jako kaple, stěna byla vyzdobena malbou představující Antonína Paduánského s jezulátkem v náručí, kterou vytvořil mnichovský malíř Petr Flenyko. Bohužel přišla válka a v roce 1944 přišel zákaz stavby církevních staveb. V témže roce zemřel i neúnavný iniciátor stavby Josef Chudáček. Stavba nepokračovala ani po válce a po únoru 1948 bylo jasné že kostel již dokončen nebude. Objekt byl předán státní firmě Stavby silnic a železnic a na místě kostela byl postaven bytový dům, aby již nebylo možné stavbu nikdy dokončit. V roce 1989 dostává objekt zpět církev a naplňuje se alespoň částečně přání Josefa Chudáčka - do Plzně přichází Salesiáni, kteří v nedokončeném kostele působí dodnes.


Trvalý odkaz

http://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/2124/ (identifikátor: 2124)