Pamětní deska opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie

Kategorie

Pamětní desky

Materiál

(není uveden)

Autor

Hugo Wildt

GPS souřadnice

49.745662, 13.378724

Rok

(není uveden)

Adresa

(není uvedena)

Přístupnost

neveřejné

Městský obvod

Plzeň 3, Vnitřní Město

Fotografie díla
, © CC-BY-SA 4.0
Pamětní deska skrývá jednu chybu

Pamětní deska která se nalézá na zdi mezi kostelem Nanebevzetí Panny Marie a Muzeem je velmi stará. Byla sem umístěna někdy v letech 1886-1892 kdy se zdejší kostel s klášterem opravoval. Text stručně pojednává o dějinách kláštera, kde je ovšem mylně umístěn letopočet - 1263 jako založení kláštera, což dnes víme že je chybné, protože v té době Nová Plzeň - založená roku 1295 ještě nestála. Klášter byl založen okolo roku 1300

Text v původní latině tedy zní: 

IMACULATAEQUE DEIPARAE VIRG. MARIA LAUDEM, 
SACRUM TEMPLUM ASSUMPT. B.M. VIRGINI COLEOS DEDICATUM A 
REGEM PREMYSLO OTAKARO II. AN. 1260 PRIMITUS ERECTUM, TEMPORE 
BARONIS HAERETICI MANSFELDI R. 1691 PENTIUS DEVASTATUM, A 
PATRIBUS FRANCISCANIS AUTEM COMUNIBUS ELEMOSYNIS AŃ. 1623 
RAEDIFICATUM, NOVISSIMIS TEMPORIBUS JAM VALDE RUINOSUM, DEO 
ADJUVANTE, MUNIFICENTIA S. CAES. APOST. MAJESTATIS FRANCISCI JOSEF I. SINGULORUMQUE 
BENEFACTORUM PILSENSIUM SUB 
QUARDIANI P. ANTONII NEUMAYER RESTAURATUM EST AŃ. 1886 – (1)892. 
DOMINE DILEXI DECOREM DOMUS TUAE ET LOCUM HABITATIONIS. 
* DEO GRATIAS! AMEN. GLORIAE TUAE PS 25,8* 

Do češtiny text přeložil Mons. Emil Soukup:

Tento posvátný chrám, zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie, (jednoduše) postavený za krále Přemysla Otakara II. r. 1260, ve válečných dobách od barona a heretika Mansfelda r. 1619 uvnitř zničený. Byl otci františkány ze společných milodarů r. 1623 znovu obnoven; v poslední době již velmi poničený, z Boží pomoci a pod ochranou jeho císařského a apoštolského majestátu Františka Josefa I. i za přispění jednotlivých plzeňských dobrodinců, za kvardiána P. Antonína byl znovu obnoven v letech 1886 – (1)892. 

Pane, zamiloval jsem si krásu tvého domu a přebývání tvé slávy. Žalm 25,8 

Bohu díky, Amen.“ 

Autor desky je Hugo Wildt, což byl syn Ludvíka Wildta, známého sochaře.


Soubory děl

Dílo je součástí následujících souborů děl: Františkánský klášter


Trvalý odkaz

http://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/768/ (identifikátor: 768)