Pamětní deska Karlu Machotkovi

Kategorie

Pamětní desky

Materiál

(není uveden)

Autor

(nejsou uvedeni)

GPS souřadnice

49.742897, 13.379800

Rok

1967

Adresa

(není uvedena)

Přístupnost

přístupno v návštěvních hodinách (ve vestibulu Korandova sboru)

Městský obvod

Plzeň 3, Jižní Předměstí

Fotografie díla
Autor/zdroj: Daniel Jahn, © CC-BY-SA 4.0
Karel Machotka

Karel Machotka (17.1.1881, Humpolec - 5.11.1954, Plzeň) byl evangelický farář a zakladatel Korandova sboru.

Pocházel z výrazného rodu luterských kazetelů Machotků, a do Plzně přichází v roce 1904. Zde Machotka navštěvuje české evangelíky, a v roce 1908 byla v Plzni vyhlášena kazatelská stanice, kde se stává vikářem. Stále se snaží o evangelizační práci a pořádá bohoslužebná shromáždění a veřejné přednášky. Díky Machotkovým aktivitám se sborový život v Plzni nebývale rozrostl a tak přes různá provizoria bohoslužebných center ( pronajímá například i kinosály Elektra a Hvězda nebo Řemeslnickou besedu) nakonec v jeho myšlenkách vzniká projekt sborového areálu, kopírující tradiční schéma z Českomoravské vysočiny: kostel a hřbitov obklopený osadou členů sboru. Nakonec v neděli 16.5.1935 byl položen základní kámen a 29.11.1936 kostel otevřen. Vše se změnilo v roce 1939 záborem českého pohraničí, ve válce mu umírá jeho žena Betty a syn Jeroným byl zatčen gestapem. Po válce se zúčastnil ještě několika akcí, ale v roce 1950 stižen záchvatem mozkové mrtvice a po pracovní neschopnosti dne 23.4.1951 rezignuje na post faráře sboru. Jeho poslední dny tráví ve vile na Lochotíně vedle své druhé ženy Elišky, nepohyblivý ale podporován sborem i motlitbami. Korandův sbor už nikdy nenavštívil, dozvěděl se ještě o připomenutí jeho 50.výročí příchodu do Plzně. V pátek 5.11.1954 Karel Machotka zemřel. Pohřeb se konal 9.11.1954 v Korandově sboru za velké účasti. Urna s popelem je dodnes uložena v kolumbáriu sboru na čestném místě.

V neděli 17.9.1967 byla ve vestibulu Korandova sboru odhalena pamětní deska, kterou odhaloval emeritní senior Ebenezer Otter a k osobě Karla Machotky prohlásil: "Cíl života bratra Machotky byl velký, bohulibý - budova Boží království, šířit Boží pravdu na českém západě. Činil tak s živou, neochvějnou vírou, již je třeba následovat. Chvála a díky Bohu zatento život, na tuto víru"


Soubory děl

Dílo je součástí následujících souborů děl: Korandův sbor


Trvalý odkaz

http://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/907/ (identifikátor: 907)