Památník Radčické cihelny

Kategorie

Pomníky

Materiál

cihla

Autor

(nejsou uvedeni)

GPS souřadnice

49.775140, 13.331877

Rok

2004

Adresa

(není uvedena)

Přístupnost

veřejné

Městský obvod

Plzeň 7 - Radčice

Fotografie díla
Autor/zdroj: Gita Berkovcová, © CC-BY-SA 4.0
Radčická cihelna

Parní cihelna v Radčicích (tehdy Račicích) byla postavena kolem roku 1905. Později došlo na další přestavby a přístavby - například v roce 1923 k osazení tzv. lokomobilu (parní stroj). Cihelna ukončila provoz po 2. světové válce a od té doby chátrala. Později byly nějaké budovy zbořeny, a stavební prvky posloužily také jako levný stavební materiál. V roce 1968 došlo k demolici zbývajích budov a poslední památku - komín - odstřelili svazarmovci v roce 1969. Tím radčická cihelna úplně zanikla. 

Dne 16.1.2001 bylo území vyhlášeno Významným krajinným prvek, jako zeleň v zemědělské krajině a místo je navrženo též jako jeden z biokoridorů územního systému ekologické stability.

Někdy kolem roku 2004 byla do poslední zbývající zídky vsazena dlaždice s nápisem "Radčice". Tento pomník bude navždy připomínat již zcela zaniklou technickou památku.


Trvalý odkaz

http://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/920/ (identifikátor: 920)