">

Katalog děl 'Pamětní desky'


Ukázka díla

Český lev

Pamětní desky

nejsou známi

Ukázka díla

Desatero

Pamětní desky

nejsou známi

Ukázka díla

Epitaf Matěje ze Sonnenbergu

Pamětní desky

nejsou známi

Ukázka díla
Ukázka díla

Medailon Františka Schwarze

Pamětní desky

nejsou známi

Ukázka díla

Medailon Gambrina Odstraněno

Pamětní desky

Otokar Walter ml.

Ukázka díla
Ukázka díla
Ukázka díla