Bolevecký hřbitov

Krásný hřbitov plný zajímavých náhrobků

Obec Bolevec nikdy neměla svůj vlastní hřbitov, ač ve své době byla v celých Českých zemích podle počtu obyvatel úplně největší obcí /která nebyla povýšena na město/, a tak bolevečtí občané byli pohřbíváni u kostela Všech svatých na Roudné. Již na konci 19.století se ale uvažovalo o uzavření tohoto hřbitova, a tak většina okolních obcí si založila hřbitov svůj. V Bolevci byl vybrán pozemek na tzv. Staré cestě nedaleko od Černého kříže nad místem, kde měl dle projektu arch. Cuhry vyrůst kostel. Ani vlastní kostel nikdy Bolevec neměl, pouze malou kapli která byla později zbořena (dnes je na místě pomník obětem I. světové války)

Nejstarší část je tedy dnes jeho jihozápadní část s hrobnickým domkem a ústředním křížem hřbitova s motivem Ukřižování z roku 1903. Prvním hrobníkem byl Vojtěch Hoblík. Hřbitov byl postupně rozšiřován hned záhy - v roce 1913 na východní stranu, v roce 1924 opět na východní stranu (za kapli) a v roce 1939 po celé délce na severní stranu. Některé náhrobky jsou ale starší než hřbitov, protože byly přeneseny z jiných míst např. ze hřbitova u Všech svatých. Mezi ně patří jistě socha na náhrobku Hejtmánkových od německého sochaře Riedmullera, která pochází z konce 19. století. Velká hrobka rodiny Jakuba Lišky, byla vystavěna v rohu hřbitova znovu v úplně stejném stylu jako původní. Jedná se o velkou kaplovou hrobku s trojúhelníkovým tympanonem nesený sloupy. Uvnitř je krásné sousoší Piety. Manželé Liškovi byli velcí mecenáší a každý Plzeňan jistě zná jesličky u Františkánů, kteří právě oni nechali vyhotovit. Bohužel, zemřeli bezdětní, a tak velkáhrobka chátrá. Naproto ní se nachází mramorová jezdecká socha sv. Martina z Tours. V této části najdeme ale i další zajímavé náhrobky - Bronzovou polopostavu předčasně zemřelé dívky Jiřinky Ottové od táborského sochaře Duška. Nedaleko je pomník rodiny Miltových se nalézal též reliéf od slavného sochaře Františka Bílka, bohužel byl prodán do nějaké galerie, a tak se zachovalo pouze typické ozdobné Bílkovo pismo. Většinu klasických náhrobků má v této časti na svědomí místní rodák - kameník Jan Cingroš, otec známého podnikatele a majitele stejnojmenné kamenické firmy, největší v Rakousku-Uhersku

V roce 1917, kdž došlo k velké katastrofě - výbuchu muniční továrny v Bolevci, která si vyžádala několik stovek mrtvých, byla uprostřed hřbitova vystavěna kaple sv. Vojtěcha, stejného vysvěcení jako původní kaple v Bolevci. Návrh vytvořil Jindřich Alexander a vystavěl rakouský architekt Robert Orley. Skleněné vitráže znázorňující Sv. Václava a Sv. Jana Nepomuckého, navrhl Vojtěch Hynais, autor nové opony Národního divadla. Uvnitř jsou dodnes pamětní desky všech známých obětí Bolevecké katastrofy. 

V dalších částech hřbitova najdete další neméně zajímavé náhrobky. U hlavního vstupu býval na hrobu boleveckého statkaře Salcmana velký bronzový reliéf Umírající oráč od rokycanského sochaře Václava Koukolíčka, který byl bohužel ukraden. Na velkém přírodním kameni je velký pomník letce a štábního kapitána Vladimíra Pospíšila, vytvořený dle návrhu slavného architekta Hanuše Zápala. Stejný architekt spolu se sochařem Otokarem Walterem má na svědomí plaketu Bičování krista na hrobu dalšího letce Ing. Kytky. Najdeme zde i stylizovaná boží muka (náhrobek Čeňka Tkadlece, náhrobek Procházkových). Zajímavá sochařská práce je mramorová sedící postava dítěte v životní velikosti Danušky Hartmanové, nebo náhrobek sochaře Josefa Šípa a rodiny Krupičkových s mramorovou truchlící postavou. Z novějších prací zaujme medialon vojenského lékaře MUDr. Josefa Popilky, držitele Purkyňovy mediale od národního umělce sochaře Aloise Sopra. Další medailon je věnován opěrnímu pěvci Zdeňku Vlčkovi, který vytvořil sochař Štekl. Na hrobě Sejkorových-Koubkových najdete bronzové reliéfy s tématikou myslivosti od architekta Josefa Klika. Úplně stejné reliéfy autor použil na více místech na dalších hřbitovech. 

V roce 2007 byl na společném hrobě obětí výbuchu postaven pomník s připomínkou této hrůzné události. Na mnoho místech také najdeme stylizované nábojnice, jako další oběti výbuchu. Je tu ale i původní pískovcový žernov - mlýnský kámen na náhrobku jistého mlynáře, na jednom z nových pomníků předčasně zemřelého mladíka zaujme gravírovaný reliéf listů marihuany.

Bolevecký hřbitov je též malým "Slavínem" neboť ze známých osobnosti, kteří jsou zde pohřbeni stojí určitě za zmínku akademický malíř Jiří Kovařík. lesní inženýr dr. Josef Sigmond a jeho otec Josef Sigmond starší, též městský lesník, Generál v.v. major Jan Prokop,pilot RAF, Václav Kuchynka, historik, redaktor, překladatalel a recenzent divadel, rodina Kardinála Josefa Berana, například jeho synovec pan Jiří Kavina, dále filmový nadšenec a zakladatel filmového studia Elektro-Journal Karel Pečený, jeho žena "Mařenka" v Prodané nevěstě, zasloužilá umělkyně operní zpěvačka Ota Horáková-Pečená, a konečně její otec hudební skladatel a vojenský kapelník Josef Horák. 

Za hřbitovem si je možno prohlédnout 5 metrů vysoký tzv. Černý kříž, který zde stával již v 18.století

I když byl hřbitov v Bolevci také mnohokrát poškozen vandaly, stále se jedná o krásné klidné místo plné zajímavých uměleckých děl a láká k návštěvě a zamyšlení nad jednotlivými lidskými osudy...