Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje ( dříve klášter Dominikánek )