Stolpersteine, též kameny zmizelých, jsou kostky s mosazným povrchem, které bývají umístěny před domy obětí holokaustu. Jedná se o projekt německého umělce Guntera Demniga, který první z nich osadil v roce 1992.

V Plzni bylo v roce 2012 osazeno celkem 15 kamenů na pěti místech. V roce 2017 pak byly osazeny další dva kameny.

Počet děl se štítkem: 7 | Stáhnout do GPX (pouze existující)


Ukázka díla

Pamětní destička Gustava Reichnera

Pamětní desky

nejsou známi

Ukázka díla

Pamětní destička Rudolfa Kussiho

Pamětní desky

nejsou známi

Ukázka díla

Pamětní destičky rodina Brumellova

Pamětní desky

nejsou známi

Ukázka díla

Pamětní destičky rodina Ehrlichova

Pamětní desky

nejsou známi

Ukázka díla

Pamětní destičky rodina Fantova

Pamětní desky

nejsou známi

Ukázka díla

Pamětní destičky rodina Löbnerova

Pamětní desky

nejsou známi

Ukázka díla

Pamětní destičky rodina Steinova

Pamětní desky

nejsou známi