Milan Hes

Narození

24. 10. 1945, Plzeň

Úmrtí

15. 12. 2002, Drážďany, Německo

Doc. akademický malíř Milan Hes, CSc, se narodil 24.10.1945 v Plzni. V roce 1969 začal studovat na Pedagogické fakultě v Plzni kde se seznámil s malířem Karlem Frauknechtem a jeho prostřednictvím i s básníkem  Josefem Paterou a pak dalšími malíři - Jiřím Paterou nebo Miroslavem Tázlerem st. V roce 1972 absoloval studijní pobyt v Paříži, kde navštívil mimo jiné poprvé japonsku zahradu a díky ní se celý život zajímal o japonské umění. Poté nastoupil jako aspirant na AVU v Praze pod vedením Jana Smetany, který ho v jeho pozdějí práci velmi ovlivnil.  V roce 1976 měl první samostatnou výstavu v tehdejším Díle ( dům U Červeného srdce v Plzni na náměstí Republiky). Poté absolvoval dvě cesty do Afriky, především kvůli poznání tamního folklorů. Na konci 70 a začátku 80. let další výstavy opět v Díle ale také v galerii Vincence Kramáře v Karlových Varech nebo v galerii Fronta v Praze. V osmdesátých letech se tentokrát vydal na studijní pobyt do Florencie a v roce 1985 byl jmenován docentem pro obor malby. I v 90. letech hojně vystavuje ale tetokrát nejen u nás ale i v Německu nebo Brazilíi. V roce 1994 je jedním z hlavních pořadatelů sochařského sympozia Winged Arrow v Plzni. O rok později habilituje v oboru malířství na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Poslední výstavu uspořádá těsně před smrtí v německém Plavně. Vynikající malíř a oblíbený pedagog Milan Hes odchází rozhodně předčasně a uprostřed rozdělané práce v německých Drážďanech ve věku pouhých 54. let.

Za život samozřejmě vytvořil i několik veřejných realizací. V Plzni je to keramická malba pro atrium ZČ plynáren (společně s Milošem Frančem), 1979, malba Krajina (290x400 mm) pro jídelnu Západočeských plynáren na Světovaru, 1981 (nezvěstné) a konečně nástěnná malba (300x500cm) pro Centrální výrobnu jídel v Korandově ulici (1987) V dalších městech jsou to opět Keramické malby pro Jihočeské plynárny v Českých Budějovicích (1980), Keramická plastika pro budovu ZČ plynáren v Domažlicích (1985) (společně s Milošem Frančem), nástěnná malba pro budovu podniku Mrazírny Dýšina  (1989). Poslední veřejnou realizací byla malba na keramice pro budovu plnírny plynu v Plasích (okres Plzeň-sever) (opět s Milošem Frančem, 1990)


Trvalý odkaz

https://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/100166/ (identifikátor: 100166)