Vlastimil Vodák

Narození

29. 10. 1946, Rokycany

Současná špička textilního výtvarnictí, malíř a pedagog doc. Vlastimil Vodák se narodil 29.10.1946 v Rokycanech. Po studíích u A. Kybala působil jako návrhář v n.p. Textilana, posléze jako docent na VŠUP v Praze (textilní tvorba). Zaměřuje se především na autorskou tapisérii a vlastní vazební techniku. Těžištěm tvorby jsou monumentální tapiserie a techniky útkového rypsu (gobelíny). Využívá tradiční materiály, v poslední letech pracuje i se skleněným vláknem a drátem. Věnuje se též kresbě a grafice. Vytváří mnoho realizací ve veřejných budovách. V Plzni jsou nejrozměrnější práce tkaná opona posluchárny Šafránkova pavilona LFUK nebo opona v zasedací síní ředitelství Policie. Menší gobelíny je možno nalézt v klubovně SOU na Vejprnické ulici, v hotelu Škoda nebo v Západočeském muzeu. Jeho manželka Radka Vodáková (roz. Šrotová) je rovněž textilní výtvarnicí, především experimentuje s různými materiály při tvorbě herních prvků a paličkování.

 


Trvalý odkaz

https://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/100169/ (identifikátor: 100169)