Karel Němec

Narození

18. 5. 1946, Praha

Úmrtí

24. 8. 2014, Plzeň

Akademický sochař Karel Němec se narodil 18.5.1946 v Praze. V letech 1962-1966 absolvoval Střední výtvarnou školu na Hollarově náměstí. Od roku 1968 do roku 1974 studoval obor sochařství na Akademii výtvarných umění u profesora Karla Lidického a docenta Stanislav Hanzíka. Zabýval se volnou sochařskou technikou, abstraktní díla tvořil především v pískovci, travertinu nebo mramoru, portréty v bronzu, dále pracoval s kamenem i keramikou. V roce 1992 se zúčastnil sochařského sympozia Wingred Arrow kde realizoval skulputy do železa (Metronom, Makrela, Konzerva, Ku-klux-klan u protinožců). V letech 1992-1993 se speciálně věnoval náboženské tématice u příležitosti výstavy k 600. výročí úmrtí Sv. Jana Nepomuckého, kde se představil díly Sv. Jan Nepomucký, Máří Magdalena, Kristus na kříži, Madona, Motlitba, Portrét Krista. Jeho sochařská tvorba je zastoupena ve sbírkách Galerie Hl. města Prahy, Západočeské galerie v Plzni, Galerie výtvarných umění v Klatovech a soukromých sbírkách především v České republice a Německu. Za svého života se zúčastnil 63 výstav.

V Plzni vytvořil první dílo v roce 1975 a jednalo se o pískovcovou Fontánu-Torzo v Zadních Skvrňanech, která symbolizovala obrácený dórský sloup. Zajímavé jsou reliéfy z jugoslávského travertinu Energie a Vesmír v parteru Domu Techniky v sadech Pětatřicátníků. Déle jeho tvorbu zaujímají pro Němce specifické abstraktní plastiky (Děti na houpajicím koni, 1981, sídliště Bolevec, Děti na houpačce, 1990, sídliště Vinice, Tvurčí představivost, ZČU, 1992). Medailérskou tvorbu zastupují medilony Antonína Balšánka a Augustina Němejce ve foyer Velkého divadla. Karel Němec tvořil i v době po revoluci.Prvotním dílem byl Lví maskaron z atria domu v Sedláčkově ulici dále je této doby nutno vzpomenout na mramorové Pítko-Leknín ve Smetanových sadech (1993), pomník generála Heliodora Píky (1993), fontánu Rotace na dvoře galerie Azyl (1997) nebo jeho poslední díla pískovcovou oboustrannou plastiku Cyril a Metoděj (2002) pro zahradu domu v Mánesově ulici a nebo pomník Charlese Henry Nobleho, dnes umístěného v prostorách Patton Memorial Muzeum. Na tomto díle již těžce nemocný Karel Němec spolupracoval s Rudolfem Matějkou.

V jiných městech jsou významná díla především socha Milenců v Praze na Proseku (1975), bronzová pamětní deska s bystou Františka Xavera Šaldy v Praze na Vinohradech (1978), akt Sedící dívky v Praze na Bohdalci (1979), socha Běžci v Rokycanech (1982) nebo reliéf Lyžaři v hotelu Horizont v Železné Rudě (1984). Z novější tvorby stojí jistě za zmínku socha Přemysla Otakara II. na bankovní budově přimo na náměstí v Klatovech (1994)

Karel Němec, bez pochyby významný český sochař, který obohatil veřejný prostor svými abstraktními plastikami, kterých v Plzni neni mnoho, umírá v Plzni 24.8.2014


Trvalý odkaz

https://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/100020/ (identifikátor: 100020)