Miloš Holý

Narození

15. 1. 1926, Neurazy

Úmrtí

14. 7. 1998, Plzeň

Malíř, ilustrátor a grafik Miloš Holý se narodil jako Miloslav Holý 15.1.1926 v Neurazech na jižním Plzeňsku. Pseudonym Miloš si zvolil, aby se odlišil od malíře stejného jména Miloslava Holého (1897-1974). Již od útlého věku tíhnul k malířství, základy získal na škole dekorativních umění v Praze, po složení maturity pokračoval ve výtvarném umění na Vysoké umělecké-průmyslové škole v Praze v ateliéru profesorů Emila Fily a Stanislav Ulmana, kde si zvolil obor monumentální malba, na kterou se také po většinu svého života zaměřil. Současné studoval také na Pedagogické fakultě UK v Praze pedagogiku a didaktiku. V roce 1955 se stává členem Svazu československých výtvarných umělců. Tvořil většinou realistické portréty ze života, ale i přírodu, často ve svých jeho námětech jsou ženy, ale okrajově též tvořil díla s ohlasem kubismu. První samostatnou výstavu měl v roce 1956 v Blovicích ale později vystavoval na mnoha místech jak v ČR tak v zahraničí ( Mánes, Praha, Dům umění, Bratislava) Často měl společné výstavy se svým vrstevníkem Břetislavem Holakovským, s kterým byli stejně staří. V roce 1960 se zúčastnil celostátní soutěže k patnáctému výročí osvobození Československa souborem grafických listů "Radostně pracovat - radostně žít. Získal za ní "Čestné uznání" od ministerstva kultury. 

Jeho tvorba v Plzni byla především v 50-70.letech velmi rozsáhlá a dodnes není zcela zmapována. Nejznámější jsou zcela jistě domovní znamení tvořené technikou sádrové intarzie v Blatenské ulici v Plzni, která jsou zaměřena na jeho oblíbené téma - přírodu. Část zachovaných znamení má zoomoforní charakter ( můra, pavouk, vážka ) a část znamení již zničených byla na botanické téma ( jabloně, pampelišky, slunečnice) . V monumentální tvorbě jsou nejvýraznější již nezachované malby v restauraci Prazdroj nebo rovněž zničená mozaika na restauraci Astra v Plzni-Lobzích. Spolupracoval také s dalšími umělci, kteří dle jeho návrhu vytvořili konečné dílo - např. plastika Běžec pro fotbalový stadion (s Břetislavem Holakovským), kovová plastika v prodejně Textilu (s Josefem Matasem), kovový reliéf na poště v Doubravce nebo svařovaná mříž v kinosále učiliště Skvrňany (obojí s Bořivojem Rakem). Z této tvorby zůstalo zachováno pouze poslední uvedené dílo, ostatní jsou nezvěstná. 

Miloš Holý byl bez pochyby velmi nadaným a významným malířem, a ceny jeho obrazů se dnes na aukcích prodávají běžně za 100 000 Kč, proto můžeme litovat že mnohé z jeho monumentálních děl zaniklo bez jakéhokoliv náznaku snahy je zachránit a úcty k tomuto umělci

Miloš Holý zemřel v Plzni 14.7.1998


Trvalý odkaz

https://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/100288/ (identifikátor: 100288)