Bohumil Krs

Narození

23. 6. 1890, Plzeň

Úmrtí

17. 5. 1962, Plzeň

Osobitý ale vynikající malíř Bohumil Krs se narodil 23.6.1890 v Plzni. Jeho otec Jan Krs byl řídícím učitelem, kulturním pracovníkem a propagátorem turistiky (v Českém údolí má pamětní desku "viz Pamětní deska Jana Krse"), se svoji citově založenou ženou vytvořili pro svoje děti kulturní prostředí, které jim pomáhalo rozvíjet charakterové vlastnosti i vrozené vlohy.

Po maturite na plzeňském gymnáziu studoval v letech 1911-1914 na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. V roce 1915 byl na ruské frontě těžce raněn a musela mu být amputována levá noha. I přes tuto nepřízeň osudu pokračoval ve studiu u prof. Fr. Kysely a studium ukončil na Pražské universitě a technice v roce 1919.

Jeho první záměstnáním byl vládní komisař pro zachování památek v Bratislavě, poté od roku 1922 až do odchodu do důchodu v roce 1950 se věnoval soustavně pedagogické činnosti. Napřed na různých středních školách (Olomouc, Přerov, Brno) a od roku 1938 v Plzni, kde již zůstává do konce života.

Vedle své pedagogické práci se po celý život věnoval velmi intenzivně výtvarné činnosti. Byl uznáváným malířem, grafikem a ilustrátorem (Chodské pohádky, Erbenova Kytice, slovenské lidové písně a další), autorem scénografických návrhů (Olomouc, Bratislava, Brno) a tvořil také plakátovou grafiku.

Jeho rozsáhlá tvorba charakteristické kyselovské dekorativnosti byla vystavována na čestných výstavách. Základním znakem jeho tvorby byla kresba s výraznou obrysovou linií, která od počáteční košatosti spěla k někdy již jen náznakové jednoduchosti. Jí byla podříznea i barevná výstavba v akvarelu a pastelu, v podstatě omezená obrazovými liniemi. Kontrast lehce nadechnutých barev s bílou plochou papíru je charakteristický pro jeho tvorbu a dnes se označuje jednoduše jako "krsovitost", což označuje že jeho působivé dílo je snadno poznatelné.

Krs maloval nejen figurální studie, především ženský akt, ale také krajinomalbu, kde se především zaměřoval na obrazy z okolí jemu blízkém - z rodné Plzně a z Blovicka, kde se narodil jeho otec, a kde Krs strávil dětství a jezdil za prarodiči na prázdniny, a kam se vždycky a rád se svou rodinou rád vracel. 

Co se týče jeho veřejných realizací nemůžeme opomenout v ranou období výzdobu jisté dětské oficíny (tedy holičství), mateřskou školu kdesi v Bezovce, nástěnné malby ve škole v Houskově ulici (kde učil jeho otec), pamětní desku Revolučního kašpárka feriálních osad, kterou sám navrhl i namaloval (dnes je umístěna v muzeu loutek). Další realizace se vážou k vlastnímu domu architekta Františka Beneše (Lochotín) - kde navrhl nábytek - například kolorovanou skříň (dnes je ve sbírce ZČM), dále velkou nástěnnou malbu Dary přírody a korouhev na vrcholu stavby. V roce 1946 vytvořil rozsáhlé malby a pamětní desku do budovy gymnázia v Petákově ulici (nezvěstné). V padesátých letech vytvořil návrhy na dekoraci ve stylu Sorely na první obytné domy a to v roce 1954 sgrafita s květinovou tématikou a domovní znamení v Kostelní a Jablonského ulici a ve stejném roce též na obytný dům na Borech v ulici V Bezovce. Narozdíl od jiné výzdoby z této doby je tato výzdoba typické "krsovské" elegance bez jakéhokoliv politického nádechu, a dodnes je považována za jednu z nejlepších výzdob obytných domů z 50. let vůbec, a možná proto také se do dnešní doby zachovala. Sgrafita a domovní znamení navrhl též pro Tlučnou v okrese Plzeň-sever. Poté ještě navrhnul vitrážovou výzdoby v restauracích Slovan a Řemeslnická beseda, kde zvolil jeho oblíbené téma - lidové téma - zvyky, kroje, tance i obrazy z obyčejného života. Tato výzdoba je zachována pouze v torzálním stavu. Další rozpracovaná díla již nestihl. Nutno ještě podotknout že Krs většinu děl pouze navrhoval, realizace v architektuře za něj vytvořili především sochař Otokar Walter mladší a malíř Richard Wiesner.

17.5.1962 Bohumil Krs uprostřed plné práce a dalších aktivit náhle umírá. Plzeňská kultura tím ztratila nejen vynikajícího svébytného umělce ale i člověka oceňovaného pro jeho lidské hodnoty.

 


Trvalý odkaz

https://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/100031/ (identifikátor: 100031)