Vladimír Levora

Narození

14. 7. 1920, Křížovice u Plánice

Úmrtí

27. 5. 1999, Klatovy

Vladimír Levora se narodil v malé obci Křížovice (dnes součást města Plánice) na Klatovsku 14.7.1920. Již od mládí tíhnul k umění a rád se věnoval krajinomalbě, ale osud rozhodl jinak a po německé okupaci utekl přes Polsko ke starousedlíkům do Ukrajinské Volyně, kde na základě udání putoval do gulagu. Z této životní nepříjemné situace se vysvobodil až tím, že vstoupil do 1. Československého polního praporu formujícího se v Buzuluku, kde se postupně propracoval až k hodnosti kapitána. Při bitvě u Sokolova byl jako člen kulometné roty těžce raněn a stal se válečným invalidou. V roce 1948 byl vyznamenán Sokolovskou pamětní medailí. V roce 1951 se stal členem Svazu výtvarných umělců, studoval na pedagogické fakultě v Plzně u Františka Kolihy a Jana Weniga. Krátce poté se stal jedním s výtvarníků, kteří pracovali na obnově interiéru válkou poškozeného Hlavního nádraží v Plzni, a stal se také výtvarníkem v Klatovském národním podniku Kozak. Z té doby pocházejí také dodnes existující leptaná skla. Mimo jiné se věnoval i spisovatelské tvorbě. Bohaté válečné vzpomínky a zážitky shrnul dodnes v oceňované knize "Ze Stalinských gulagů do Československého vojska". Odezva nemohla dlouho trvat a v roce 1958 si pro Vladimíra Levoru přišla StB přímo domů, byl zatčen a odsouzen na 18 měsíců nepodmíněně. Druhá připravovaná kniha "Tak zase to taková sranda nebyla" již nikdy nebyla vydána. Po propuštění se začal plně věnovat malířství a restaurátoství, obnovil přerušenou působnost v klatovském Kozaku, ale především objevil tehdy zpustlý hrad Klenová, kde z velké vlastní píle a úsilí začal z rekonstrukcí hradu, která dovršila v roce 1964 otevřením dodnes obdivované a známé Galerie Klenová, kde se stal jejím prvním ředitelem až do roku 1975, kdy se galerie stala součástí galerie v Klatovech. Pořádal různé výstavy (s Milošem Holým, s Pavlem Maurem), s prvním jmenovaným vytvořil mnoho nástěných maleb a sgrafit, po celou dobu života se zaujímal také o krajinomalbu z jeho rodného kraje - z Pošumaví. Z restaurátorské činnosti je nutno připomenout obnova sgrafit Plzeňské radnice. Jeho tvorba dosud není plně zmapována. Vladimír Levora zemřel v Klatovech 27.5.1999 ve věku 78 let.


Trvalý odkaz

https://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/100318/ (identifikátor: 100318)


Přehled děl

Celkový počet děl: 2

Ukázka díla
Ukázka díla