Mirko Zdeněk

Narození

7. 7. 1924, Plzeň

Úmrtí

20. 5. 1980, Plzeň

Akademický malíř doc. Mirko Zdeněk CSc., se narodil 7.7.1924 v Plzni. Prostředí průmyslového města utvářelo jeho sociální zařazení. Zážitky z dětství ho provázely celý život. Byl vychován matkou - její citový vztah v něm vyvolal zájem o hudbu, divadlo a literaturu. Již od dětství rád kreslil. Maminčino přátelství s rodinou Skupových ho mnohokrát přivedlo do loutkového divadla feriálních osad a podněcovalo ho výtvarně a výrazově. Rád vzpomínal na profesory Pořického a Weniga. Za války roku 1943 byl totálně nasazen a pracuje v kalírně a nářaďovně. Po válce studuje profesuru na UK v Praze u Salcmana, Boudy, Lidického a dalších. První zřetelné malířské výsledky zaznamenal za dvojího pobytu na Slovensku u prof. Bartovského a Sklenáře. Působil na 2. jedenáctiletce v Plzni a od roku 1960 působil na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty. Soustavně vystavoval s výtvarníky především sochařem Ladislavem Fládrem a malířem Jindřichem Krátkým, působil  v tvůrčí skupině Kontakt 1963-1969 kde vystavoval i v německém Olsenburgu. První výstavu měl opět s Ladislave Fládrem ve výstavní síni Národopisného muzea. V roce 1965 se stal členem Svazu výtvarných umělců. 

Co se týče jeho tvorby v padesátých letech tvoří především expresionistická díla inspirované rodinným životem. Dílo Konfrontace /1959/ reaguje na hrozbu atomové války, k protiválečným motivům patří i díla Patnáctý březen 1939 a V Krytu. Počátkem šedesátých let provází snaha o větší skladebnost  obrazu ( Opuštěná plovárna, Růžová plachetnice, série Zahrad ) - ve sbírce Západočeské galerie. Do jeho tvorby vstupuje vzpomínkový prvek např v díle "Staré zákopy na Borech (1963). Ve druhé polovině 60. let vytváří obrazy lehce spjate s optickou realitou - Veselá plavba a Červená vegetace (obojí 1967). V roce 1974 se opět vrací ke vzpomínkůvým tématům - díla "Drak" a "Sindibád". 

Vedle malby se věnoval také soustavné pedagogické a tvůčí činnosti, psal mnoho recenzí, je autorem většiny textů ke katalogům výstav umělců i novinových článků z té doby, pořádal mnoho výstav. Je autorem i mnoha dodnes oceňovaných vysokoškolských účebních textů "České moderní malířství", "Otázky malířské kompozice" nebo monografie o Janu Wenigovi.

Z veřejných realizací je nutné zmínit návrh na velkou kamennou mozaiku "Z historie zemědělství na Svojšínsku" realizované Karlem Březinou nebo nástěnné malby v Manželské poradně na náměstí Republiky v Plzni. Veřejných realizací stihl za svůj život mnohem víc, bohužel zatím se další nepodařilo zmapovat. 

doc. Mirko Zdeněk, CSc. umírá náhle prostřed tvůrčí činnosti 20.5.1980 v Plzni ve věku 63 let.


Trvalý odkaz

https://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/100421/ (identifikátor: 100421)


Přehled děl

Celkový počet děl: 1

Ukázka díla