Svatopluk Janke

Narození

3. 1. 1909, České Budějovice

Úmrtí

25. 1. 1995, Příbram

Web

http://lll55.webnode.cz/

Narodil se 3.1.1909 v Českých Budějovicích v rodině poštovního úředníka. Záhy se rodina přestěhovala do Plzně a otec posléze prošel i 1. světovou válkou. V roce 1919 začal Svatopluk Janke studovat na II. plzeňské reálce a soustavně rozvíjel své výtvarné dispozice, především pak studiem v malířské škole Aloise Kalvody. Po maturitě pokračoval v profesním vzdělávání  na Vysoké škole architektury  a pozemního stavitelství v Praze , na studijní cestě po Řecku a Jugoslávii poznával urbanismus , stavby historické i současné. Studium ukončil v roce 1937 státní zkouškou s výborným prospěchem. Svoji pracovní dráhu začal v soukromém architektonickém ateliéru v Praze, posléze přešel i se svou mladou  rodinou do Plzně, kde následně  pracoval v projektovém ateliéru, později ve známém stavebního podniku Stavoprav. Vytvořil na 150 stavebních a interiérových projektů, působil v oblasti památkové péče , kde mnohé bylo restaurováno či zachráněno díky jeho obětavé práci. Jako příklad poslouží odkrytí krásných plzeňských portálů hlavně ve středu města a vytvoření ojedinělé galerie pod širým nebem. K dalším jeho známým pracím náležely interiéry kaváren a květinových síní, v záplavě módních laciných umělých hmot vždy respektující ušlechtilé klasické materiály - dřevo, kámen, textil, kov. Patří sem kdysi známá kavárna Corso a Slovan v Plzni nebo restaurace Dubina v Domažlicích. Svatopluk Janke byl i scénografem Divadla J.K.Tyla, zajímal se o loutkářství ve spolupráci s Josefem Skupou.Náležel k aktivním výtvarným umělcům, byl čilým organizátorem uměleckého života, malířem i grafikem, výborně kreslil. Zajímala ho především krajinomalba, městská i venkovská veduta, historické dominanty měst i otevřené krajiny. Motivy nacházel především v západních Čechách, na Šumavě a posléze se mu stalo blízké Rožmitálsko.Vznikla početná řada obrazů Plzně, kterou měl rád a snažil se jí vrátit její dřívější krásu, stejně tak jako dalším městům plzeňského kraje. Své obrazy Svatopluk Janke často představoval  na výstavách kolektivních, zejména se Sdružením západočeských výtvarných umělců a posléze i se Svazem čs. výtvarných umělců. Připravil rovněž četné samostatné výstavy své volné tvorby. Za celoživotní práci obdržel mnohá ocenění, v roce 1994 pak historickou Pečeť města Plzně. Svatopluk Janke zemřel 25.1.1995 v Příbrami. 


Trvalý odkaz

https://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/100057/ (identifikátor: 100057)