Jelení svatyně

Kategorie

Novodobé

Materiál

(není uveden)

Autor

Kristýna Kužvartová

GPS souřadnice

49.780322, 13.314507

Rok

2012

Adresa

Horní Kyjovský les

Přístupnost

veřejné

Městský obvod

Plzeň 9 - Malesice

Dílo bylo odstraněno, zakryto, zničeno nebo zmizelo neznámo kam.
Fotografie díla
Autor/zdroj: Kristýna Kužvartová, rok: 2012, © CC-BY-SA 4.0
Dílo bylo bakalářskou prací autorky na téma Člověk a svět.

"Kolem vysokého dubu v kruhu stojí stylizované lidské postavy v životní velikosti s hlavami jelenů. Vytvořeni jsou ze svázaných a propletených vrbových prutů, rákosu, smoly a jílu. Nohama zarůstají do země, parohy směřují, podobně jako větve stromu, k nebi. Jejich na hrudi zkřížené ruce upomínají na postoj strážců egyptských faraonů. Počtem jich je rovných pět, tvoří tak nejen pomyslný kruh, ale také pentagram. Do stran rozpřažené paroží představuje oblouky nad jednotlivými vstupy do lesní svatyně, jejíž klenbou je obloha a středem i oltářem strom, k němuž jsou figury obráceny čelem. Celá tato podivná svatyně čerpá ze symbolů, myšlení a víry všech pohanských kmenů, které se na tomto území pohybovaly, zaroveň nese i podobné znaky jako nedaleká kaplička Panny Marie Pomocné"

 


Trvalý odkaz

https://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/1687/ (identifikátor: 1687)