Kaple sv. Anny

Kategorie

Sakrální památky

Materiál

stavba

Autor

(nejsou uvedeni)

GPS souřadnice

49.689160, 13.322730

Rok

1906

Adresa

Náves 6/22

Přístupnost

veřejné

Městský obvod

Plzeň 10 - Lhota

Fotografie díla
Autor/zdroj: Martin Milichovský, rok: 2015, © CC-BY-SA 4.0
Návesní kaple ve Lhotě

V minulosti kaple z roku 1906 (vystavěna německými sedláky) sloužila například také jako sklad umělých hnojiv. Rekonstrukce kaple vyšla na 180 tisíc korun a z velké části se na ní kromě města podíleli i místní obyvatelé. Největší částkou a také malbami přispěl malíř a ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček Jaroslav Šindelář.

„Kaplička byla zrekonstruovaná už po revoluci, nyní jsme nechali vyrobit oltář a židličky. Hlavní změnou ale je, že kaple už nebude sloužit jako sklad. Doufáme, že lidé zde budou chtít pořádat různé akce,“ říká starostka Lhoty Zdeňka Hončarová. Počítá s bohoslužbami při pouti, která se koná na svatou Annu, koncerty, výstavami nebo i křty. „Litická farnost je velmi vstřícná, takže ani to by neměl být problém,“ míní starostka.

Na výzdobě kapličky pracoval Šindelář ve dvou fázích. „Poprvé, když byla v roce 2003 opravena po stavební stránce. Udělal jsem tehdy takovou rychlovýzdobu, malbu na zeď, která zobrazuje dějiny obce a symbol Panny Marie, které byla tato kaple zasvěcena,“ říká Šindelář. Úplně původní zasvěcení kaple patřilo Petru a Pavlu a nyní je vysvěcena znovu, a to svaté Anně, matce Panny Marie.

Snažím se svou prací, když už jsem malíř, přispět tomu, aby se lidé sešli bez ohledu na náboženství a politické cítění, aby spolu hledali domov,“ vysvětluje malíř. To byl také důvod, proč oslovil starostku obce Zdeňku Hončarovou se žádostí o znovuvysvěcení kaple a jejího uvedení do provozu. „Jde totiž o to, že tady ve Lhotě žijeme, a proto se zde musíme snažit i o kulturní vyžití, ne jen se sem jezdit vyspat,“ míní Šindelář. Ke znovuvysvěcení namaloval obrazy, na kterých vyobrazil v realistickém podání Pannu Marii s Ježíškem a její rodiče Annu a Jáchyma. Později zde stejný autor umístil sošku Sv. Anny a také kříž, který malíř přivezl ze své cesty po Svaté zemi. 

„Zachoval se zde původní zvon z doby před první světovou válkou, který měl velký cestovatelský okruh, různě mizel a zase se objevoval. Nakonec nebyl funkční, za finanční pomoci pana Kořínka ho proto v Brně zrekonstruovali, a tak zvon nyní bude zvonit ráno v sedm, v poledne, to aby důchodci věděli, že přivezou obědy, a večer v šest, aby děti poznaly, že bude chodit klekánice, a běžely psát úkoly,“ směje se malíř.
Otevření kaple místní vítají. „Rozhodně to oceňujeme, hlavně na svátky, jako Vánoce a Velikonoce,“ shodly se Květa Dvořáková a Růžena Husáková, které se přišly na znovuvysvěcení podívat.

Je to poslední kaple ve Lhotě která stojí do současnosti. Ostatní tři kaple zanikly v 2. polovině 20. století


Trvalý odkaz

https://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/210/ (identifikátor: 210)