Pomona

Kategorie

Sochy a plastiky do roku 1948

Materiál

(není uveden)

Autor

(nejsou uvedeni)

GPS souřadnice

49.745754, 13.379470

Rok

cca 1790 (†1944)

Adresa

(není uvedena)

Přístupnost

(není uvedena)

Městský obvod

Plzeň 3, Východní Předměstí

Dílo bylo odstraněno, zakryto, zničeno nebo zmizelo neznámo kam.
Fotografie díla
Autor/zdroj: archiv města Plzně, NV města Plzně, městská komise památkové péče, karton 3984, rok: 1912
Pomona

Pomona je římská bohyně ovoce a ovocnářství - z latinského Pomus - ovoce. Je známá především z Ovidiových Proměn, a je častou postavou v různých mytologických bájích a pověstech. 

Socha Pomony původně stávala v rozlehlé zahradě bývalého hostince U Zeleného stromu, dnešní dosud existující dům v Lochotínské ulici č. 35, který nechala vystavět známá plzeňská rodina podnikatelů - Tuschnerových, kteří byli známi především továrnou na sukno. Zahrada byla velmi rozlehlá, podobná anglickému parku, s mnoha vodotrysky, zrcadlovou síní a dalšími unikáty. Po smrti Jana Tuschnera budova a i zahrady spustly a sochy Pomony i Ceres /viz heslo Ceres/ byly přemístěny do dnešní Nádražní ulice do zahrady dnes neexistujícího domu U Křížku. Později byly přemístěny opět a to za Františkánský klášter, kde byly v roce 1944 poškozeny náletem a jejich zbytky se snad nachází v nějakém depozitáři.


Trvalý odkaz

https://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/2121/ (identifikátor: 2121)