Kaple Navštívení Panny Marie (Kaple Objetí)

Kategorie

Sakrální památky

Materiál

(není uveden)

Autor

Jiří Opl, Jan Soukup

GPS souřadnice

49.695423, 13.353807

Rok

2011

Adresa

Budilovo náměstí 72/1

Přístupnost

(není uvedena)

Městský obvod

Plzeň 6 - Litice

Fotografie díla
Autor/zdroj: Koinonia Jan Křtitel, © CC-BY-SA 4.0
Kaple v Koinonii Jana Křtitele

V sobotu 1. října 2011 byl v areálu Koinonie Jan Křtitel v Plzni – Liticích slavnostně zahájen provoz nové budovy, v níž jsou umístěny kaple Navštívení Panny Marie, prostory pro setkávání společenství a technické zázemí. Při slavnostní mši svaté, jíž se zúčastnili nejen místní členové Koinonie a farníci, ale i hosté z domova a z ciziny, požehnal biskup František Radkovský́ oltář kaple Navštívení Panny Marie a připomněl poslání a skutky Jana Křtitele, jehož jméno, odkaz i poslání Koinonie nese. Přítomen byl i architekt Jan Soukup, který́ celou novostavbu projektoval. 

První věc, která návštěvníka kaple při vstupu upoutá, je rovnocenné umístění svatostánku a výklenku s Písmem svatým, korespondující s přáním posledního koncilu, aby Božímu slovu byla prokazována stejná úcta jako Božímu tělu, neboť obojí sytí víru Božího lidu (srov. DV 21). Centrální prostor kaple moderního stylu zaujímá krychlový́ oltář – symbol Krista, který́ sám sebe prohlásil za kámen úhelný́, tedy za základní stavební kámen. Dominantou kaple je pak vitráž, znázorňující tři biblické výjevy. Nad vitráží je pak upevněn jednoduchý́ dřevěný́ kříž – symbol spásy a naděje pro všechen lid.

Kapli využívají bratři a sestry Koinonie Jan Křtitel každodenně k osobní i společné modlitbě a ke slavení mše svaté. Pro veřejnost je kaple otevřena každou středu od 16.00-18.00, kdy v ní probíhá přímluvná modlitba. V zimě pak v kapli probíhají nedělní mše, protože je pravidelně vytápěna.


Literatura a prameny


Trvalý odkaz

https://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/2212/ (identifikátor: 2212)