Kaple sv. Jana Křtitele

Kategorie

Sakrální památky

Materiál

(není uveden)

Autor

(nejsou uvedeni)

GPS souřadnice

49.768449, 13.452038

Rok

(není uveden)

Adresa

Zábělá

Přístupnost

(není uvedena)

Městský obvod

Plzeň 4, Újezd

Dílo bylo odstraněno, zakryto, zničeno nebo zmizelo neznámo kam.
Kostelík

Zajímavé místo, o kterém většina literatury mlčí, najdeme u Zábělé a říká se mu Kostelík. Jedná se o malý spilitový pahorek při pravé straně silnice vedoucí od Újezda do Zábělé. Na I. vojenském (též Josefském) mapování z roku 1768 najdeme v místě označení pro kapli s textem St. Joannes - tedy Sv. Jan Křtitel. Známý badatel Jan Andrle (který ještě jako malé dítě si pamatuje na vrcholku Kostelíka nějaké základy stavby) otevřel myšlenku že by mohlo jít o raně středověký křesťanský kostelík, který by měl spojitost s nedalekým hradištěm v Bukovci. Tato hypotéza ale nikdy nebyla potvrzena, neboť zde nikdy neproběhl argeologický výzkum. Pouze v 19. století zde nalezl mohyly z doby bronzové plzeňský archeolog a zahradník ze zámku Kozel František Xaver Franc. Později zde vznikl lom a tak část pahorku byla odtěžena a zbytek byl zastavěn rekreačními objekty. I tak se jedná o téměř neznámé a tajemné místo.


Literatura a prameny


Trvalý odkaz

https://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/3430/ (identifikátor: 3430)