Pamětní deska Josefu Kotkovi

Kategorie

Pamětní desky

Materiál

bronz

Autor

(nejsou uvedeni)

GPS souřadnice

49.746665, 13.365759

Rok

1932

Adresa

Kotkova 1063/21

Přístupnost

(není uvedena)

Městský obvod

Plzeň 3, Jižní Předměstí

Dílo bylo odstraněno, zakryto, zničeno nebo zmizelo neznámo kam.
Fotografie díla
Autor/zdroj: archiv města Plzně, sbírka fotografií i. č. O17.923, foto: Tomáš Jochec
Josef Kotek (17.6.1883 Plzeň - 23.12.1914 Ostrava)

Josef Kotek byl dělníkem-soustružníkem, odborovým tajemníkem Svazu kovoprůmyslu na Moravě a ve Slezsku a novinářem - redaktorem časopisu Pokrok.

Na začátku první světové války docházelo k perzekucím Rakousko-Uherské vlády na český lid, především v kulturní a politické oblasti a češi samozřejmě na oplátku cítili větší odpor proti válce a národnostímu útisku. Josef Kotek patřil k těm hrdinům, kteří se nebáli šířit protirakouské letáky a ruské manifesty k českému národu. Pronesl protiválečnou řeč ve Smržicích u Prostějova na schůzi likvidujícího konzumního spolku. Na základě těchto aktivit byl Kotek 6.12.1914 zatčen, postaven před stanný soud v Ostravě a obviněn z velezrady a pobuřování za výrok "že válkou osvobozené útvary zemí Koruny České a Slovensko, budou tvořit klín mezi Německem a Maďarskem". Rozsudek byl vykonán dne před Štědrým dnem roku 1914 a po dvou hodinách byl na dvoře vojenské věznice v Moravské Ostravě Kotek zastřelen. 

Již tehdy ale bylo zřejmé že podle tehdejších platných zákonů mohl být odsouzen maximálně na 5 let nepodmíněně. V červenci 1917 byl skutečně amnestován a v roce 1920 tehdejším revizním soudem byl rozsudek zrušen a Kotek osvobozen. Život už mu to bohužel nevrátilo. 

Na počest tohoto hrdiny byla v roce 1932 přejmenována tehdejší Keplerova ulice na ulici Kotkova a na domě kde žil byla odhalena bronzová pamětní deska s kruhovým medailonem s podobiznou. Na pamětní desce byl tento text.

Památce oběti rakouské msty v Moravské Ostravě popravený dne 23.12.1914

Josef Kotek

narozen 17.6.1883 

V tomto domě trávil svůj věk do let jinošských

Pamětní deska byla někdy v 90.letech ukradena a zmizela neznámo kde, dodnes se ani nepodařilo zjistit autora této pamětní desky. Hrdinu 1.světové války Josefa Kotka, ale stále připomíná název ulice.


Trvalý odkaz

https://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/727/ (identifikátor: 727)