Chvojkovy lomy

Původně pískovcový lom, který se po skončení těžby změnil na jeden z největších parků na Slovanech.

Chvojovy lomy (dříve park Přátelství) je druhý největší park na Slovanech. Původně se zde těžil pískovec. Jeho těžba měla největší rozmach v druhé polovině 19. století a na začátku 20. století. V 60. letech minulého století zde vznikl park, který slouží převážně k rekreaci a pořádaní malých kulturních akcí. V 80. letech byla plocha parku zmenšena stavbou plaveckého bazénu.

Dominantou parku je "Maják", který je téměř 10 metrů velký. V parku se nachází větší množství dřevěných soch, které vznikly v rámci sochařského sympózia. Původně se v parku nacházelo i venkovní divadlo z 60. let, ale v roce 2015 bylo pro nevyhovující stav odstraněno a bude nahrazeno novým zastřešením pro pořádání kulturních akcí.